MISJA HUMANITARMA UNRHD

Misja humanitarna UNRHD – (Połączone Narody dla Przywrócenia Ludzkiej Godności ; ang. Restoring Human Dignity), która działalność swą zapoczątkowała w 2021 roku. Jej celem jest odbudowa i podniesienie poziomu życia ze skrajnego ubóstwa w regionach dotkniętych skrajnym ubóstwem, klęską żywiołową lub konfliktem zbrojnym. W ramach naszych działań zakres  pomocy jest dostosowany do panującej sytuacji – po szczegółowym rozpoznaniu potrzeb. Staramy sie pomagać długofalowo budują stabilność społeczną poprzez dawanie tzw. "wędki, a nie ryby". Im szybsza reakcja na zaistniały kryzys tym jego skutki są mniejsze.

W sytuacji gdy spotykamy się z nagłym przypadkiem potrzebnej pomocy, spowodowanym wybuchem konfliktu zbrojnego lub kataklizmem w zakres naszych priorytetowych działań wchodzi: materialna pomoc (żywność długoterminowa, ubrania, leki i materiały medyczne), pomoc w odbudowie miejsc pracy, użyteczności publicznej oraz zamieszkania czy źródeł wody pitnej.

Pomoc realizujemy poprzez zakup, dostarczanie i dystrybucja wybranych materiałów lub co ważniejsze – wykorzystanie źródeł lokalnych celem wsparcia tamtejszej gospodarki.

IMG_20221016_135059
IMG-20211212-WA0003

Naszym głównym celem w każdej strefie działania jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz możliwości dalszego samorozwoju lokalnej społeczności, zaś kluczem do życia w normalnie rozwijającym się kraju jest poprawnie działający system oświaty. Dlatego też najważniejszą kwestią jest skupienie działań  na rozwoju systemu edukacji poprzez wsparcie istniejących już placówek oświatowy zakupując sprzęt niezbędny do edukacji podstawowej oraz zawodowej. Rozbudowując i budując kolejne placówki edukacyjne tworząc w nich klasy przystosowane do edukacji  zawodowej oraz zapewniając sanitariaty z bieżącą wodą pitną. Innym elementem pomocy humanitarnej zapewniającym możliwość samorozwoju jest budowa lub rozwój zakładów pracy w celu zapewnienia pracy dla lokalnej społeczności, taki systemem pomocy realizowany jest często w Państwach dotkniętych konfliktem zbrojnym, pomagając osobom które na skutek wojny stracili swoje majątki wraz z zakładami pracy, inną opcja zapewnienia pracy jest zakup sprzętu roboczego osobom posiadającym już określony zawód, tego typu projekty są również skutecznymi przy wsparciu państw lub regionów dotkniętych niskim poziomem edukacji i skrajnym ubóstwem.

Musimy pamiętać, że również ważnym elementem pomocy humanitarnej jest realizacja szkoleń

 Szkoleń z każdego bloku działań, organizacja i realizacja szkoleń zawodowych w projektach wsparcia zawodowego lub odbudowy miejsc pracy, szkolenia z zakresu szkolnictwa podstawowego i zawodowego dla wolontariuszy i nauczycieli, szkolenia medyczne, taktyczne i inne dla obrony terytorialnej i osób chroniących ludność cywilną w krajach dotkniętych konfliktem zbrojnym oraz wiele innych w przy stosowaniu do realizowanego projektu i miejsca działań.