Pomoc humanitarna UNRHD- Gambia

Skuteczna pomoc to przeanalizowana i zaplanowana ze skutkiem długofalowym pomoc. Problem wielu Państw Afryki jest skrajne ubóstwo znacznej części społeczeństwa lokalnego, dodatkowym problemem jest wykształtowana  mentalność, której specyfika pokazuję, że nie trzeba robić wiele by żyć, lecz dla wielu ludzi jest z idącym również tam rozwojem gospodarczym i społecznym każdy dostrzega problem życia w ubóstwie. Uważamy, że podstawą tego problemu jest niski poziom lub całkowity brak edukacji, dlatego też działania jakie podejmujemy kierujemy w rozwój oświaty, poprzez budowę i rozbudowę placówek edukacyjnych zapewniających edukację podstawową oraz zawodową wraz z przystosowanymi do tego pracowniami, ucząc zawodu dajemy dalszą możliwość pracy, rozwoju umiejętności i zarobkowania. 

Innymi działaniami jakie podejmujemy jest wsparcie tamtejszych domów dziecka i sierocińców zaniedbałych przez władze, pomoc okazujemy poprzez remonty lub budowę mini farm/ogrodów zapewniających pożywienie dla mieszkających tam dzieci. Realizujemy również projekty dożywiania i wsparcia zadowodowego, gdy osoba  posiada umiejętności zawodowe oraz wyraża chęć pracy, zaś nie ma odpowiednich narzędzi, takie finansujemy w celu dalszego samorozwoju i zarobkowania, oczywiście wszytskie akcesoria kupowane są od lokalnych przedsiębiorców w celu wspierania lokalnej gospodarki.