Zarząd Fundacji

Fundator i Prezes Organizacji:

Piotr Rawski

Absolwent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku prawo oraz
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość. 

 
ASG i militariami zaczął interesować się jeszcze jako dziecko – służba i pasja wyniesiona z rodziny. Aktywny gracz w latach 2006-2014 a od 2014 roku organizator gier i wydarzeń  związanych z ASG oraz szkoleń specjalistycznych. W tym czasie stale rozwijał swoje umiejętności: płetwonurek ze specjalizacją deep diver oraz nawigacja podwodna, posiada uprawnienia prowadzącego strzelanie oraz instruktora strzelań bojowych. Aktywny strzelec oraz ratownik KPP i TCCC. 

Rada nadzorcza

Kamil Staruch

Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

 
Właściciel własnej firmy informatycznej. 
 
ASG i militariami zaczął interesować się jeszcze w technikum, w roku 2007. Obecnie nieaktywny gracz. Dodatkowo pasjonat muzyczny oraz militarny.

Jacek Jakubowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie działał w Niezależnym Zrzeszenie Studentów.

 
Aktualnie pracuje w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
 
ASG i militariami zaczął interesować się jeszcze w liceum, w roku 2010. Od tego czasu aktywny gracz ASG. Można go spotkać zarówno na lokalnych strzelankach w Warszawie i okolicach, jak i na weekendowych rozsianych po Polsce. Dodatkowo interesuje się też LARP-ami osadzonymi w środowisku Stalkera. Dodatkowo pasjonat ratownictwa i służb ratowniczych. Kwalifikowany ratownik KPP i TCCC.