Misja Humanitarna

143348060_799352414122501_7572242792719330856_n

O Misji

Misja humanitarna UNRHD – (Połączone Narody dla Przywrócenia Ludzkiej Godności ; ang. Restoring Human Dignity), która działalność swą zapoczątkowała w 2020 roku. Jej celem jest odbudowa i podniesienie poziomu życia ze skrajnego ubóstwa w regionach dotkniętych klęską żywiołowa lub konfliktem zbrojnym w takich krajach jak Irak, Syria, Ukraina, Somalia, kambodża i inne. W ramach misji zakres naszej pomocy jest dostosowany do panującej sytuacji – po szczegółowym rozpoznaniu potrzeb. Staramy sie pomagać długofalowo budują stabilność społeczną poprzez dawanie wędki a nie ryby. Im szybsza reakcja na zaistniały kryzys tym jego skutki są mniejsze. W zakres naszych priorytetowych działań wchodzi: materialna pomoc (żywność długoterminowa, ubrania, leki i materiały medyczne), pomoc w odbudowie miejsc pracy, użyteczności publicznej oraz zamieszkania czy źródeł wody pitnej. Pomoc realizujemy poprzez zakup, dostarczanie i dystrybucja wybranych materiałów lub co ważniejsze – wykorzystanie źródeł lokalnych celem wsparcia gospodarki.

2
aaaaa

Począwszy od roku 2021 naszymi celemi jest uruchomienie lokalnych zakładów pracy (celem samoistnego przywracania życia gospodarczego), wsparcie w odbudowie domów i gospodarstw rolniczych, placówek edukacyjnych oraz organizacja pomocy elementarnej na bliskim wschodzie oraz w Państwach Afrykańskich. Pomoc ta kierowana będzie głównie do ofiar terroryzmu katachlizmów.

Dzięki wsparciu naszych darczyńców będziemy wstanie realizować wiele projektów ratując ludzkie życie oraz dając szanse na powrót do godnego życia i codziennego uśmiechu wraz z kolejnymi dawkami możliwości. Naszymi celami są również takie projekty jak:  BLUE HEPL UNRHD, DAJ SZANSE oraz DAJ UŚMIECH.

Gdy wybucha konflikt zbrojny lub dochodzi do katastrofy naturalnej, społeczność nie zawsze jest w stanie samodzielnie zareagować na kryzys. Władze państwowe nie mają wystarczających funduszy, ludność dotknięta katastrofą niespodziewanie traci swój dobytek, dostęp do wody i zasoby, z których mogłaby korzystać w kryzysowej sytuacji. Wtedy potrzebna jest pomoc humanitarna.Ludzie mierzą się z brakiem dostępu do wody, toalet, żywności. Tracą dach nad głową, możliwość pracy, edukacji i rozwoju. Konflikty lub kataklizmy zmuszają ludzi do opuszczenia swoich, dotychczas bezpiecznych, domów i do ucieczki w poszukiwaniu schronienia z dala od zagrożeń. Przesuwające się linie frontu lub niestabilna sytuacja ekonomiczna i społeczna regionu uniemożliwiają bezpieczne osiedlenie się w jednym miejscu. Ceny pożywienia lub wody wzrastają do poziomu nieosiągalnego dla zwykłego człowieka. W strefach trudnodostępnych często nie ma możliwości dostarczenia podstawowych produktów.

143800066_2812108475678876_4078572226227528542_n
1

Naszym celem w takiej sytuacji jest szybkie i skuteczne udzielenie pomocy ludziom, których życie lub zdrowie jest zagrożone w wyniku kryzysu humanitarnego. Zasada humanitaryzmu, którą się kierujemy, wskazuje, że ludzkie cierpienie musi spotkać się z reakcją w każdych okolicznościach.        Podejmujemy działania, które pozwolą jak najszybciej zapewnić potrzebującym wodę pitną, jedzenie, dach nad głową i przedmioty pierwszej potrzeby. Skuteczność naszych działań gwarantuje współpraca z lokalnymi organizacjami i innymi organizacjami humanitarnymi. To usprawnia przepływ informacji i odpowiednią dystrybucję pomocy dając nam możliwość dokładnej analizy i planowego działania.Natychmiastowa odpowiedź na kryzys humanitarny jest niezwykle ważnym elementem. Zadaniem pomocy  humanitarnej UNRHD jest również zabezpieczenie stałe i niezależne, dlatego nawet podczas akcji " dynamicznych", reagując falami na poszczegółne wydarzenia wymagające natychmiastowej pomocy staramy sie zorganizować je z najwiekszą skutecznością oraz przyszłością, jednym z takich działań jest organizacja wody, żywności, środków zapewniających tymczasowe schronienie oraz środków higieny osobistej. Prowadząc jakiekolwiek działania staramy się  100% wykorzystwać dostepne na danym terenie materiały oraz zasoby pracownicze w celu zapewnienia miejsc pracy z możliwością zarobku oraz wzmacniając gospodarke rejonu działania.