O Fundacji

O Fundacji

Historia

Logo

Fundacja Bracia jako organizacja powstała w 11.12.2018 jako wynik prac kilku osób w celu sformalizowana swojej pracy. Głównym celem jest niesienie pomocy wśród osób w trudnej sytuacji życiowej. Początki sięgają 2014 roku kiedy rozpoczęły się pierwsze działania w postaci wsparcia organizowanych już akcji charytatywnych, prowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy, organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (ASG, surwiwal). Pierwszą z większych akcji było zaangażowanie zbiórkę koleżeńską na Szlachetną Paczkę dla dużej rodziny, potem zaczęły pojawiać się osoby, którym potrzebowały bezpośredniej pomocy. Jedną z takich osób był tata Antosia - nasz wieloletni kolega, którego syn potrzebował rehabilitacji. Od 2015 roku osoby bezpośrednio związane z założeniem Fundacji Bracia zorganizowały kilkadziesiąt zamkniętych akcji pomocowych. Gigantyczny udział ma i miało lokalne środowisko graczy ASG. Wsparcie otrzymała dwuletnia Ania chora na raka mózgu, Antoś w walce z autyzmem, Wiktor chory na SMA, Paulinka z porażeniem mózgowym, Jacek z rakiem i wiele innych. Założyciele fundacji angażowali się w różnym stopniu także we wsparcie szpitali i ośrodków pomocy (m.in dom dziecka).

Tak narodziła się idea sformalizowania tej pomocy - skala podejmowanych działań stale rosła. Dzięki nawiązanym relacjom jakie są wśród naszego środowiska, Fundacja może wspierać więcej osób, jednocześnie koncentrując się na jakości i efektywności tej pomocy. Dlaczego Bracia? Bo w tym środowisku właśnie tak się czujemy. Nikt tego wprost nie nazywa, ale jest pewna więź. Metafora tejże więzi braterskiej jest tu zatem nie bez przyczyny, bo to dzięki nim Fundacja ma szansę na realną pomoc. Bez niej organizacja by nigdy nie powstała. Władze fundacji stanowi grupa miłośników militariów ale także wykwalifikowanych instruktorów strzelectwa, ratowników oraz działaczy społecznych pasjonujących się wpieraniem ludzi. Chcąc stale rozszerzać działalność, podjęliśmy decyzję o utworzeniu dwóch nowych komórek - Misji Humanitarnej oraz Ratownictwa. Dlatego też w 2020 roku przeszliśmy ze słów do czynów. Obecnie Fundacja Bracia jako swój największy i najtrudniejszy dotychczasowy projekt o nazwie UNRHD - Restoring Human Dignity - Przywracanie Ludzkiej Godności. Za prowadzenie akcji odpowiada Bartłomiej Markowski - energiczny i ukierunkowany na cel człowiek, którego marzeniem jest niesienie pomocy w odległych krajach, gdzie kilka kropel czystej wody czy dach nad głową stanowią dobra luksusowe.

Fundacja Bracia jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS.

57313527_890666604606506_1484591360378929152_o